COVID-19

Bojujme proti vyloučení a věkové diskriminaci starších lidí během pandemie COVID-19: čtyři klíčová sdělení

Podporujeme mezinárodní výzvu proti ohrožení, vyloučení a věkové diskriminaci starších lidí během pandemie COVID-19

Jako lidé exponovaní v problematice stárnutí, stáří a souvisejících společenských jevů, tedy jako gerontologové, geriatři i další odborníci, se rádi připojujeme k mezinárodní výzvě prof. Kierana Walshe, ředitele Irského centra pro sociální gerontologii (ICSG) z Národní univerzity v Galway. Současně vyzýváme k reflektování etických a politických varování této výzvy ve společenském a politickém životě České republiky. Buďme si vědomi mimořádné nebezpečnosti věkově diskriminačních (ageistických), věkově segregačních i obecně eticky problematických nálad, postojů či kontextů různých opatření v bezprecedentní atmosféře infekční pandemie s jejími ekonomickými a politickými souvislostmi. Dnešní pochybení a nedůslednosti by mohly předznamenat i zásadní změny dlouhodobě zakotvené ve společenském uspořádání po odeznění pandemie.

Součástí našeho připojení k této výzvě je i apel "Zastavme ageismus v době koronaviru!" a svůj podpis k oběma těmto výzvám můžete připojit zde: www.zivot90.cz/stopageismu.

V Praze dne 10. dubna 2020

Výzva byla formulována na základě zkušeností získaných v průběhu čtyřleté spolupráce mezinárodní výzkumné sítě COST ROSEnet (CA15122) „Reducing Old-Age Social Exclusion through Collaborations in Research and Policy“ (Zmírnění dopadů sociální exkluze ve vyšším věku skrze spolupráci ve výzkumu a v tvorbě politik). Tato síť, sdružující odborníky z téměř 40 států světa, se detailně věnovala problematice sociální exkluze ve vyšším věku a identifikovala zdroje a dopady znevýhodnění, které má přímý negativní vliv na kvalitu života, zdraví i přístup k občanským právům a svobodám.

Více o projektu a jeho výstupech na email adrese (vidovicova@fss.muni.cz) nebo na webové stránce: http://rosenetcost.com/about/.

Originální text výzvy v angličtině: http://rosenetcost.com/combatting-exclusions-and-ageism-for-older-people-during-the-covid-19-pandemic/

Plný text v češtině: https://www.ageismus.cz/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info