Technologie a robotika


Projekty

Využití humanoidního robota pro aktivní stárnutí

Projekt se zaměřuje na výzkum sociálních a technologických aspektů vztahu mezi lidským uživatelem vyššího věku a humanoidním robotem Pepper (human - robot interaction; HRI). Zkoumány jsou možnosti využití robota pro aktivizaci seniorů a seniorek ve volnočasových centrech pro seniory. Tato centra se zaměřují na škálu činností v rámci projektů aktivního stárnutí, s důrazem na vzdělávání a podporu socializace. Projekt tak přinese nové poznání o HRI, které se doposud v oblasti seniorů zaměřovalo pouze na otázku péče, nikoliv na agentického sociálního aktéra ve vyšším věku. Přidanou hodnotou projektu je také zaměření se na genderový aspekt HRI a potenciál aktivizace skrze interakci s robotem, a to jak v pohledu vyšší pre-socializace seniorů mužů k využívání technologií, tak v předchozím výzkumu (autonomní řízení a technologie v automobilu) zjištěná diferenciální preference práce s technologiemi u žen. Projekt je realizován ve spolupráci s ČVUT.

Více o projektu zde

Seznam publikací projektu


Počet publikací: 27


Předchozí 1 2 3 Další

Průzkum a edukace občanů České republiky v oblasti biometrie

Cílem projektu je realizace studie znalostí biometrických systémů a manipulace s biometrickými údaji mezi občany České republiky, s důrazem na znalost rizik vyplývajících z používání těchto systémů. Zaměříme se na různé věkové kategorie, profesní skupiny a osoby s různým vzděláním. Na základě této studie poté připravíme 1) metodiku s doporučeními pro Policii ČR, ÚOOÚ a vládní organizace a 2) brožuru pro relevantní stakeholdery, se kterými uspořádáme i 3) edukativně-diseminační, participativní workshop, který přispěje k zajištění relevantního přenosu do praxe. Elektronická brožura bude volně k dispozici ve formátu uzpůsobeném pro tisk pro zajištění její dostupnosti. Tyto materiály budou vytvořeny během tří let realizace projektu.

Více o projektu zde

Seznam publikací projektu


Počet publikací: 5Edukační video pro žáky základních a středních škol

Výzkumná zpráva k dispozici zde

Informační leták o výzkumu pro učitele

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info