Inspirují nás


Neziskové organizace a nadace

ŽIVOT 90

ŽIVOT 90 je nezisková organizace s 30letou tradicí. V ŽIVOTě 90 si kladou za cíl podporovat nezávislost u starších lidí. Sídlí v Praze, ale jejich služby pomáhají po celé České republice. Díky nim dokáží být průvodci seniorů a seniorek, když jsou v plné kondici, mají spoustu nápadů a chuť se realizovat. Jsou s nimi ale i tehdy, když je začínají zrazovat fyzické i psychické síly a svou podporu nabízí i těm, kteří o ně pečují. Denně tak pomohou více jak 1500 seniorům a seniorkám.

Gerontologický institut, o.p.s., byl založen roce 2011 občanským sdružením Život 90. Zaměřuje se na problematiku stáří a stárnutí, a to v oblasti vzdělávání, poradenství, metodické a analytické činnosti. Důležitou aktivitou je organizace mezinárodních odborných konferencí a také kurzů a akcí zaměřených na simulaci a přípravu na stáří.

Více informací

Nadace Krása pomoci

Nadace Krása pomoci byla založena v roce 2008. Od té doby podpořila projekty neziskových organizací, které pomáhají seniorům, částkou přesahující 32 milionů korun. Podporuje programy domácí péče o seniory a dobrovolnické programy po celé České republice.

Nadace také vede vlastní unikátní projekt, který se jmenuje „Doma bez obav.“ V rámci něj koordinátorky péče propojují osamělé seniory se službami domácí péče, které jim umožní žít ve svém domácím prostředí, ale o kterých sami senioři nevědí, nebo o ně neumějí sami požádat. Cílem tohoto projektu je zajistit důstojný život seniorů ve vlastní domácnosti, jak nejdéle je to možné. Takto Nadace Krása pomoci pomohla tisícům seniorů, kteří by jinak museli předčasně do ústavní péče. V rámci projektu Zlatá práce nadace dále podporuje zaměstnávání lidí 50+ a propojuje uchazeče o zaměstnání a firmy.

Více informací

International Federation on Ageing (IFA)

The International Federation on Ageing is an international non-governmental organization with a membership base comprising government, NGOs, academics, industry, and individuals in 75 countries. The IFA began operations in 1973, at a time when the social and economic impact of population ageing was only beginning to be understood by governments around the world.

The IFA has general consultative status at the United Nations and its agencies, and is in formal relations with the World Health Organization. The IFA has been involved in drafting key initiatives such as the UN Principles for Older Persons, actively advocating for older people to be recognized in the Sustainable Development Goals, and maintaining a strong voice in the dialogue on how to best protect the rights of older people globally.

Více informací

Age Management z.s.

Nestátní nezisková organizace byla založena v roce 2013 a věnuje se výhradně problematice age managementu v oblasti vzdělávání a poradenství pro firmy i jednotlivce.

Cílem organizace je podpora rozvoje konceptu age managementu a pracovní schopnosti na vědeckých základech a přenosu dobré praxe ze zahraničí. Naši členové iniciovali a realizovali přenos konceptu pracovní schopnosti a metod age managementu prostřednictvím mezinárodního projektu „Strategie age managementu v České republiky“ z Finska do České republiky již v roce 2010.

 V současné době realizujeme aktivity na základě mezinárodně standardizovaných metod:

  • Index pracovní schopnosti (Work Ability Index 1.0)
  • Program Profesní seniority® (Towards Successful Seniority™)
  • Personal & Company Radar (Work Ability Index 2.0)

Od roku 2017 jsme členy České a Slovenské asociace age managementu. Jsme zapojeni do realizace mezinárodních projektů a úzce spolupracujeme s partnerskými organizacemi v mnoha zemích EU.

Více informací


Univerzitní a vědecké aktivity

Manchester Institute for Collaborative Research on Ageing (MICRA)

The Institute acts as an information hub for research on ageing at The University of Manchester and serves as an entry point for those interested in our research. MICRA works with academics from any discipline interested in research on ageing, and promotes ageing as a focus for research. Areas include architecture, economics, engineering, history, life sciences, medicine and sociology.

MICRA work alongside academics to develop their research proposals and help them connect with practitioners, policy makers and older people. The institute can support at each stage of the research project delivery, including dissemination, impact and knowledge transfer.

Více informací

The Oxford Institute of Population Ageing

The Oxford Institute of Population Ageing was established in 1998. Its aim is to undertake research into the implications of population change. They are a multi-disciplinary group with demography as our main disciplinary focus, and links into all four University Divisions. Its researchers work in Africa, Latin America, Asia and Europe, and we run the Population Networks AFRAN (Africa) LARNA (Latin America) EAST (Central and Eastern Europe).

Více informací

Research Committee on Sociology of Ageing (RC11)

The Research Committee on Aging (RC 11) is one of 55 Research Committees of the International Sociological Association (ISA). The on-going scientific activities of the ISA are decentralised in these Research Committees, with each addressing a specific area in sociology. The purpose of the Research Committee on Ageing is to encourage high quality research on ageing within and between countries.

Více informací

Research Network on Ageing in Europe (RN01)

The Research Network on Ageing in Europe – founded in 2001 – aims to facilitate international collaboration among ageing researchers. To achieve this goal, the Research Network organises highly successful paper sessions at The European Sociological Association’s (ESA) conferences. In addition, they produce a newsletter, maintain a mailing list, and communicate their activities via various social media platforms.

Based in sociology, but with a dedication to interdisciplinary co-operation, the “Research Network on Ageing in Europe” (RN01) facilitates international contacts and collaboration among those with research interests in ageing.

Více informací

ROSEnet – Reducing Old-Age Social Exclusion

Reducing Old-Age Social Exclusion: Collaborations in Research and Policy – responds to research, policy and societal challenges with respect to the social exclusion of older people in Europe, and beyond. Involving researchers, policy stakeholders and older people, ROSEnet adopts a new and innovative approach to knowledge production and knowledge transfer on multi-dimensional forms of disadvantage in later life.

They are focused on exclusion in economic, social, services, civic-rights, and community and spatial domains, how these forms of disadvantage interact in old age and the ways in which developing shared understandings of exclusion in later life can direct meaningful policy and practice.

Více informací

Alma Mater Europaean – Social Gerontology​

The emphasis of the Alma Mater Europaea undergraduate program in Social Gerontology is on helping students understand the process of aging from an intergenerational symbiosis perspective.

Gerontologists study the cultural, physical, social, and economic conditions of older adults. Social Gerontology is concerned with more social aspects of how aging affects populations. In recent years, issues in minority aging have received particular attention. By most accounts, careers in the field of aging are going to be among the next big things in the 21st Century workplace.

Více informací

Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče – CELLO

Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče (CELLO) je interdisciplinárním vědeckým a konzultačním pracovištěm při Fakultě humanitních studií Univezity Karlovy. Zabývá se problematikou péče, dlouhověkosti, etiky péče a dis/ability a přispívá k jejich poznávání. Propojuje výzkum s praxí, zapojuje studenty, pečující, pracovnice, pracovníky, klientky a pacienty sociálních a zdravotních služeb. Tým centra se podílí na vzdělávání odborníků v oblasti dlouhodobé péče, geriatrie a gerontologie a etiky péče. Přispívá k tvorbě politiky a veřejné diskusi v oblasti sociální a zdravotní péče.

CELLO je členem globální sítě výzkumných center Global Alliance of International Longevity Centres, tým centra dlouhodobě spolupracuje s Gerontologickým centrem, Českou alzheimerovskou společností a Alzheimer Europe.

Více informací


Ostatní projekty

Projekt Kaleido

Kaleido je první vlaštovkou bratrského týmu Flying Kale, jehož myšlenkou jsou projekty, v nichž se snoubí technologické vymoženosti se zlepšováním kvality zdravotní či sociální péče. Jedná se o "virtuální cestování pro seniory" využitím VR brýlí.

Kaleido přináší zážitky tvořené přesně na míru potřebám a přáním seniorů ve spolupráci s aktivizačními týmy. Procházky lesem, relaxace na pláži, česká i evropská města s českým průvodcem, ale také třeba koncert violoncella v barokní zahradě nebo prohlídka galerie.

Více informací

Projekt data.Brno

Projekt data.Brno

Město Brno si uvědomuje vzrůstajícího významu digitální světa, a proto byl dne 21. března 2018 spuštěn datový portál města Brna, prostřednictvím kterého poskytuje město svá data veřejnosti. Dataportál vytváří podhoubí, ve kterém může kdokoliv využívat městská data pro svoje inovativní projekty, pro výzkum, kontrolu anebo pro informování se o aktuálním stavu věcí v Brně. Každé město, které chce být úspěšné ve zvyšování kvality života svých obyvatel, musí dbát na principy otevřenosti a zvyšování kvality svých služeb. A právě datový portál data.brno.cz je kamínkem do mozaiky opatření, jež tyto principy naplňuje.

Více informací

Byznys pro společnost

Platforma Byznys pro společnost je největší platforma pro odpovědné podnikání v České republice, která pomáhá velkým i menším firmám nastavovat a rozvíjet principy trvale udržitelného byznysu a CSR. Jejich čelny jsou desítky nejvýznamnějších společností, spolupracují i s klíčovými svazy, institucemi i státem. BpS dlouhodobě s velkým nasazením pečuje o nastavení společenského a byznys prostředí, které vnímá věk jako důležitou proměnou na trhu práce. Úspěchy slavila například s programem "Podpora pečujících na trhu práce". Lucie Vidovićová s plaformou BpS dlouhodobě spolupracuje také jako porotkyně soutěže Top Odpovědná Firma v oblasti Diverzita, kde si např. v roce 2022 ocenění odnesla IKEA Česká republika za projekt „Skills for employment".

Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info