Konference


2021

Mezinárodní konference Stáří spojuje 2021

Mezinárodní konference Stáří spojuje 2021

Jako každý rok i v roce 2021 se bude konat mezinárodní konference Stáří spojuje 2021 v ČSVTS na Novotného lávce 5 v Praze ve dnech 20. a 21. září 2021. Účast na konferenci bude možná jak v prezenční, tak virtuální podobě.

Hlavními tématy letošní konference jsou:

  • TÝRÁNÍ A ZANEDBÁVÁNÍ SENIORŮ (EAN) V POBYTOVÝCH SLUŽBÁCH
  • DEFINIČNÍ A LEGISLATIVNÍ VYMEZENÍ ŠPATNÉHO ZACHÁZENÍ
  • PERSPEKTIVY SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ ZE VZTAHU A OSAMĚLOST
  • VYJEDNÁVÁNÍ O STÁRNUTÍ: KULTURNÍ PŘIZPŮSOBENÍ VYHLÍDCE NA DLOUHÝ ŽIVOT

V rámci konference proběhnou i dva semináře:

TÝRÁNÍ, ZNEUŽÍVÁNÍ A ZANEDBÁVÁNÍ STARŠÍCH DOSPĚLÝCH A NEREGISTROVANÉ POBYTOVÉ SLUŽBY - doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., dr. h. c., Mgr. Tereza Hanelová, Mgr. Markéta Kalousková, MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., Mgr. Jan Lorman, Mgr. Monika Šimůnková, Mgr. Terezie Šmídová

OSAMĚLOST JAKO VĚC VEŘEJNÁ NEBO SOUKROMÁ? PŘÍLEŽITOST A LIMITY POLICY INTERVENCE - Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.;Doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.

Mezi zvanými řečníky dále jsou: prof. Simon Biggs (univerzita Melbourne, Austrálie), Dr. Susan Sommers (INPEA, USA), prof. Amanda Phelan ( Triniti Collage Dublin, Irsko), prof. Ariela Lowenstein (Universita Haifa, Izrael), prof. Thomas Goergen (Policejní Akademie Münster, Německo). Z českých odborníků přislíbili účast - Doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D., Ing. Jiří Horecký, Ph.D., JUDr. Petra Masopust Šachová, Ph.D., Mgr. Monika Šimůnková a další.

Konference České sociologické společnosti: Sociologické reflexe

Konference České sociologické společnosti: Sociologické reflexe

Hlavním tématem tohoto ročníku konference jsou různé podoby reflexivity. Ta představuje klasický nástroj sociologického přemýšlení o povaze sociálna i vlastní vědecké praxe. Rádi bychom konferencí vytvořili prostor pro reflexivitu vnitřní  pro vztahování se sociologie k sobě samé. Konference umožní diskusi stavu sociologického myšlení a bádání, představení nejnovějších poznatků, progresivních inovací i slepých uliček. Za stejně důležité považujeme prozkoumávání vlastní pozice sociologie v síti vztahů i pozice sociologického vědění ve veřejné kultuře  reflexivitu vnější. Chceme se zabývat tím, jak sociologie vstupuje do procesů konstrukce společenských problémů, jak se v současnosti formuje vztah akademického sociologického pole k dalším vědeckým disciplínám a jiným polím (ekonomickému, politickému, vzdělávání aj.). V neposlední řadě se chceme věnovat roli reflexivity jako teoretického konceptu umožňujícího uchopit charakter moderní subjektivity v kontextu proměňujících se sociálních struktur. Jaká je role reflexivity v sociologii i v žité realitě v době označované za post-faktickou a post-reflexivní?

Po důkladném zvážení všech pro a proti se konference uskuteční online. Termín akce zůstává nezměněn, tj. 23. – 25. června 2021. V online formátu se uskuteční i avizovaný Týden sociologie (21. – 25. června 2021).

Více informací


2018

RN01 ESA Conference "Ageing in Europe: Agency, Citizenship and the Dynamics of Power", September 5-7, Brno, Czech Republic.

RN01 ESA Conference "Ageing in Europe: Agency, Citizenship and the Dynamics of Power", September 5-7, Brno, Czech Republic.

The major conference theme ‘Agency, Citizenship and the Dynamics of Power’ brings together topics that have traditionally stood at the core of sociological thinking, but that have not been necessarily at the heart of gerontological theory and research. Many authors now point to the contemporary struggles over the representation of older age within and beyond the realm of the social sciences. Later life and older people are represented on one hand as a quiescent minority bearing multiple disadvantages within a social status of limited agency and increasing dependency, experiencing a loss of autonomy and the need to redefine one´s role in the community and society. On the other hand, older people are also seen as a source of new political, economic, and cultural ‘grey’ power, as an influential actor in contemporary societies, shaping the contours of new policies and welfare regimes. These debates reflect the diversity of the experiences of ageing selves and the pluralities of life courses as well as of the institutional, political, and social changes with which the personal and individual experience is inseparably interlinked. These struggles lead also to the reformulation of the concepts of agency, autonomy, or power themselves and to the calling for their even more reflexive application in academic accounts of the human experience in later life.

O konferenci

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info