Výuka


Zapojení studujících do problematiky

Vedení závěrečných studentských prací

Poskytujeme vedení a přípravu k tématům odborných prací zabývajícími se sociologií stárnutí a stáří v bakalářském i magisterském stupni vysokoškolského studia.

Bakalářské studium

Magisterské studium

Příklady závěrečných studentských prací

Bakalářské práce

Prášilová, Kateřina (2020). bakalářská práce: Fenomén "prarodin": prarodiče intenzivně pečující o vnoučata (scopingová studie).

Pruden, Petra (2019). bakalářská práceAmbivalence stárnutí v urbánním prostředí a koncepce Age-friendly Cities.

Marešová, Lenka (2016). bakalářská práce: Čtvrtý věk a jeho věkové vymezení pro osoby žijící na území České republiky.

Klusáček, Jan (2015). bakalářská práce: Péče o vnoučata a její vliv na životní spokojenost seniorů.

Trebichalská, Monika (2012). bakalářská práce: Bezdětné stáří (přehledová studie).

Rozsíval, Filip (2008). bakalářská práce: Obraz stáří v deníku Mladá fronta Dnes.

Magisterské práce

Grešáková, Lýdia (2016). magisterská práce: Keď sa dizajn stretáva s obyvateľom: Mestské rytmy, plánovanie verejného priestoru a seniori v Brne.

Jestřábová, Klára (2012). magisterská práce: Marketingové důsledky stárnutí populace: Senior jako zákazník a spotřebitel.


Předměty

Kurz seznamuje studující se základními přístupy v oblasti sociální gerontologie formou přehledu klíčových konceptů a problémů. Po absolutoriu předmětu budou studující ovládat základní argumentaci v oblasti stárnutí populace a porozumí přesahu demografických jevů pro život ve společnosti. Budou vybaveni pojmy, koncepty, přístupy a metodami pro relevantní sociologickou a sociálně politickou praxi.

Základní osnova se věnuje tématům:

 • Úvod od kurzu a demografie stárnutí.
 • Zažít stáří na vlastní kůži (Gerontooblek).
 • Politiky stárnutí.
 • Sociologický výzkum v seniorské populaci.
 • Stáří a veřejný prostor.
 • Stáří a bydlení.
 • Sociologie věku, stáří a stárnutí.
 • Ekonomie stárnutí.
 • Stáří a rodina.
 • Psychologie stárnutí.

Kurz seznamuje studující s pokročilými koncepty a kontroverzemi v oblasti sociální gerontologie. Je vystavěn jako přehled klíčových témat, kterým je věnována výzkumná pozornost v ČR i zahraničí v posledních dekádách.

Základní osnova se věnuje tématům:

 • Stáří a gerontosociologie - příští „velká věc“?
 • Stárnutí těla: Gerontooblek.
 • Dlouhověcí lidé, dlouhověká společnost: je věk jenom číslo?
 • Sexualita a sociální sítě.
 • Klíčové koncepty kulturní gerontologie.
 • Stáří a prostor.
 • Sociální teorie stárnutí.
 • Čtvrtý věk.
 • Ekonomie stárnutí a důchodový systém.
 • Kognice ve vyšším věku.

Cílem předmětu je poskytnout širokospektrý přehled vybraných specifik výzkumu v obtížně dostupných a málo prozkoumaných populacích. Diskutovány budou vysoce heterogenní populace, jako je seniorská nebo vězeňská, které se "vzpírají" běžným sociologickým metodám.

Základní osnova se věnuje tématům:

 • Typologie obtížně dosažitelných populací a výzkumu.
 • Výzkumy s osobami se zkušeností výkonu trestu odnětí svobody, bezdomovectvím, drogovou závislostí.
 • Základy komunikace s osobami se specifickými smyslovými omezeními.
 • Dotazníková šetření.
 • Specifika výzkumu v seniorské populaci z pohledu agentur pro marketingový a sociální výzkum.
 • Výzkumné zdroje a platformy – datové archivy, sekundární analýzy.
 • Kvalitativní výzkumný rozhovor.
 • Etika výzkumu a obtížná témata.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info