Spolupracujeme


Projekty

Stárnutí ve vězení

Bez popisku

Spolu s bezprecedentním globálním stárnutím populací dochází k významným demografickým změnám i v populacích specifických. Jednou z takových je i populace osob ve výkonu trestu odnětí svobody. Podle demografických projekcí bude do roku 2050, v závislosti na použité definici, třetina až čtvrtina vězeňské populace v seniorském věku. V kontextu výkonu trestu jedinec stárne subjektivně i objektivně rychleji. O vězních seniorech se hovoří již od padesáti let věku, jedná se o populaci s nižší mírou zdraví a subjektivní pohody a populaci hluboce sociálně vyloučenou ve všech běžných významech tohoto konceptu. Cílem projektu bylo realizovat pilotní sondu - průzkum subjektivních potřeb seniorů ve výkonu trestu a analýzu aspektů věkové přátelskosti prostředí a služeb poskytovaných starším osobám ve výkonu trestu. Klíčovým aspektem projektu bylo zdůraznění heterogenity seniorské populace a podpora zohlednění této různorodosti v plánování a realizaci programů a poradenství pro skupinu starších odsouzených.

Více o projektu


Organizace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info