Centrum pro výzkum stárnutí


Jsme pracovní skupina při katedře sociologie FSS MU a výzkumně se zabýváme otázkami věku, stárnutí a stáří v sociologické perspektivě. Dlouhodobě se věnujeme sociologii stárnutí, problematice věkové diskriminace, otázkám aktivního stárnutí a věkového mainstreamingu. Podílíme se na výzkumných projektech pro národní i mezinárodní instituce a poskytujeme konzultace implementačních projektů státních institucí a neziskových organizací.

Mezi naše okruhy zájmu patří, mimo jiné, otázky domova, bydlení a prostředí, sociální a důchodová politika, trh práce, rodina a partnerství, sociální vyloučení, celoživotní učení a technologie. Poskytujeme expertízu v oblastech sociální, kulturní a environmentální gerontologie. Využíváme kvalitativní i kvantitativní metodologické přístupy a zpracováváme analýzy politik.

Naše výzkumná témata

Aktuálně

MÁME DVA NOVÉ PROJEKTY!

První projekt se jmenuje Význam jídla ve vyšším věku a jeho řešitelkou je MARCELA PETROVÁ KAFKOVÁ. Cílem projektu je porozumět stravovacím zvyklostem ve stáří jako výslednici sociálních a kulturních vlivů a aktérství seniorů.
Druhý projekt s názvem Instituce stárnoucích mužů bude řešit IVA ŠMÍDOVÁ. Výzkum se zaměří na průsečíky mužství a stárnutí v každodenním jednání, vztazích i kulturních a sociálních normách.

Aktivity a ohlasy

Otevíráme dveře sociální gerontologii.

Více o našich aktivitách

„Hezké chvíle a zážitky jsou taková geriatrika – léky proti stárnutí. Jenomže se nedostanou na předpis v žádné lékárně.“

Jiřina Šiklová - česká feministka, novinářka a socioložka

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info