Ageismus a diskriminace

Bez popisku

Co je to ageismus?

"Ageismus – neboli věková diskriminace je ideologie založená na sdíleném přesvědčení o kvalitativní nerovnosti jednotlivých fází lidského životního cyklu. Projevuje se skrze proces systematické, symbolické i reálné stereotypizace a diskriminace osob a skupin na základě jejich chronologického věku a/nebo na jejich příslušnosti k určité generaci."


Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D

Robert N. Butler

Pojem ageismus poprvé použil americký psychiatr Robert Butler v roce 1968 v článku Washington Post v souvislosti se segregační bytovou politikou. V roce 1975 Butler ve své knize „Why Survive? Being Old in America“ pojem rozpracovává a v roce 1979 byl „ageism“ poprvé zahrnut do slovníku „The American Heritage Dictionary of the English Language“.

Původní a dodnes pravděpodobně nejrozšířenější definice ageismu hovoří o stereotypizování a diskriminaci lidí pro jejich stáří (Butler 1975). Pojem bývá někdy opisován synonymem „věková diskriminace“ nebo „diskriminace na základě věku“.

V průběhu času se objevila celá řada nových definic, zejména se snažících celý pojem zpřesnit, respektive rozšířit o celé spektrum „věku“ – tedy i na osoby mladší.

Více o teorii ageismu zde


Projekty

Inovativní cesty definice, měření prevalence a řešení seniorského abusu v ČR (RESTABUS)

Projekt RESTABUS aplikovaného výzkumu se zaměří na vytvoření metodiky tzv. široké definice seniorského abusu (tzv. EAN) a pilotní zavedení inovativních principů restorativní justice do řešení případů seniorského týrání, zanedbávání a zneužívání. Součástí projektu je reprezentativní výzkum v obecné seniorské populaci využívající mezinárodně srovnatelných nástrojů pro zjišťování prevalence různých forem abusu a hledání cest k jejich prevenci a řešení. Projekt je realizován v souladu s prioritami Cílů udržitelného rozvoje (SGDs) a národních strategických/akčních plánů pro seniorskou otázku a inkluzi.

Více o projektu
Seznam publikací projektu


Počet publikací: 14


Stárnutí, věk a diskriminace - nové souvislosti pro českou společnost

Bez popisku

Hlavním cílem předkládaného projektu je prohloubit porozumění věkové diskriminace – ageismu, který je vedle rasismu a sexismu identifikován jako poslední, největší a nejzávažnější forma bigoterie. Ve společnostech, kde dochází k nárůstu osob ve vyšším věku, představuje ageismus významnou překážku sociální inkluze. Projekt se zaměřuje na empirickou identifikaci projevů ageistických postojů v populaci ČR. Formou kvalitativních studií se zabývá i dosud neexplorovanými vztahy mezi věkovými normami společnosti a věkovou diskriminací. Zvláštní pozornost je věnována problému vícenásobných rizik, tj. otázká gender a sociálního statusu ve věkové diskriminaci. Projekt obsahuje též sociálně-politicky orientovanou část, kde se zaměřuje na analýzu a evaluaci anti-diskriminačních politik v Evropě, vzniklých jako důsledek implementace European Equal Treatment Directive. Výsledkem projektu by měl být ucelený obrázek problému věkové diskriminace v kontextu české společnosti zasazené do evropských struktur.

Projekt „Stárnutí, věk a diskriminace – nové souvislosti pro ČR“ je realizován Fakultou sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně s podporou Grantové agentury ČR (grant č. 403/06/1647).

Kniha "Stárnutí, věk a diskriminace - nové souvislosti" vycházející z výsledků projektu dostupná zde. Zveřejněno na základě povolení IIPS MUNI.

Stáhnout knihu zde

Více o projektu

Naše cesty k cíli

  • internetový diskusní portál o problematice věku a věkové diskriminaci
  • kvalitativní sociologická studie – rozhovory na téma věku a co pro nás představuje v každodenním životě
  • kvantitativní sociologická studie – survey v populaci ČR
  • analýza a hodnocení anti-diskriminačních politik v Evropě

Doba trvání projektu

  • leden 2006 – prosinec 2008

Řešitelé projektu

Seznam publikací projektu


Počet publikací: 33


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info