Stárnutí a prostředí


Projekty

Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (SYRI)

Bez popisku

Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik krátce SYRI je virtuální vědecký hub, který sdružuje odborníky z Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy a ústavů Akademie věd ČR. Jeho cílem je propojit vědce, kteří by spolu jinak nespolupracovali, a nabízet řešení a doporučení v reálném čase. Sociální vědci budou zkoumat rizikové situace a zmírňovat problémy, které tyto mimořádné události, jako je pandemie covid-19, válka na Ukrajině, inflace a zdražování nebo klimatické změny, přinášejí.

Více o projektu

Doba trvání projektu

1/2022 - 12/2026

Výzkumný tým za Masarykovu univerzitu

Spolupracující organizace

  • Karlova univerzita v Praze
  • Akademie věd České republiky

Stárnutí v kontextu klimatu

Bez popisku

Projekt Stárnutí v kontextu klimatu rozvíjí novou oblast klimatické gerontologie s cílem popsat hodnoty, postoje a chování starších obyvatel České republiky (65+) relevantní v kontextu změny klimatu a krize životního prostředí. Chceme lépe porozumět motivacím, postojům a praktikám starších "zelených" (těch, kteří zastávají environmentální hodnoty a aktivně se zapojují do různých forem ekologického aktivismu a občanského života). Zároveň chceme zkoumat a interpretovat vnímané dopady změny klimatu na starší lidi v městském a venkovském prostředí ve výrazně klimaticky se měnících oblastech, včetně strategií zvládání (pokud jsou přítomny) dopadů těchto změn ve vztahu k jejich residenčním biografiím a vztahu k místu.

Více o projektu
Seznam publikací projektu


Počet publikací: 9


Stárnutí na venkově

Bez popisku

Projekt Stárnutí na venkově se zaměřuje na výzkum kvality života seniorů ve venkovských oblastech. Vychází z rozpoznání významu prostředí pro zkušenost stárnutí a jeho kvalitu. Venkovská prostředí procházela v posledních desetiletích výraznými proměnami, ty se však liší v závislosti na tom, zda se jedná o příměstské oblasti, anebo strukturálně slabé vnitřní periferie. Heterogenita je také hlavní charakteristikou seniorské populace. Projekt se proto zabývá výzkumem klíčových oblastí prolýnání těchto dvou dynamik. Pro komplexní postižení tématu jsou v projektu navrhovány sekundární analýzy mezinárodních šetření, samostatný tematický survey a kvalitativní rozhovory se seniory v různých typech venkovských oblastí. Projekt navazuje na obdobný výzkum realizovaný v městských oblastech a klade tedy důraz na rozvoj disponibilního vědění a komparaci výsledků.

Více o projektu
Seznam publikací projektu


Počet publikací: 35


Předchozí 1 2 3 4 Další

Stárnutí ve městě

Bez popisku

Projekt Stárnutí ve městě vychází z paradigmatických východisek environmentální gerontologie a jeho cílem je přinést nové poznání o vzájemných souvislostech stáří/stárnutí a prostoru/prostředí. Sledujeme dopad, jaký mají změny v životním prostředí a prostoru na percipovaný well-being osob ve vyšším věku, (vnímané) riziko jejich sociální exkluze a koncept úspěšného stárnutí obecně, přičemž využíváme konceptu gentrifikace jako prizmatu kritického uvažování o vzájemném prolínání různých věkových tříd a jejich habitu v prostorově omezené lokalitě. Využíváme kombinovaný výzkumný design: case studies regenerovaných a gentrifikovaných lokalit, které popisujeme jako životní prostor (pro) seniora doplněné o výstupy z focus groups s rezidenty těchto lokalit ve věku 65 let a více, a o rozhovory s klíčovými osobami dané lokality; dále hloubkové rozhovory se seniory-rezidenty dynamicky měnících se lokalit a reprezentativní šetření v městské populaci ČR starší 65 let.

Více o projektu

Doba trvání projektu

1/2010 - 12/2012

Řešitelé projektu

Seznam publikací projektu


Počet publikací: 46


Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info